OBJEDNÁVKA TOVARU

Dátum / číslo

A. Objednávateľ

Meno/Obchodný názov
IČO
IČ DPH
SK
  • SK
  • CZ
  • HU
  • AT
Kontaktná osoba
Telefón
E-mail
Na túto e-mailovú adresu bude zaslaný doklad z VRP
Ulica a číslo
PSČ
Mesto

B. Dodacia adresa

Ulica a číslo
PSČ
Mesto

C. Objednávka

Názov
Popis tovaru
Farba
Množstvo
+ Pridať položku

D. Poznámka k objednávke

Ak nám chcete zanechať poznámku týkajúcu sa Vašej objednávky, napíšte ju prosím sem

E. Termín dodávky

Požadovaný termín
Dokedy je možné vykonať dodávku
hod.
Dodanie tovaru je spoplatnené príplatkom po 17.00 hod. 30% a počas sobôt a nedieľ 50%

F. Spôsob platby

G. Spôsob dopravy

H. Prehlásenia

V prípade ak je doklad z VRP potrebné zaslať na inú e-mailovú adresu, uveďte ju sem

Odoslaním / doručením objednávky sa objednávka považuje za podpísanú oboma stranami, pričom v takom prípade spĺňa všetky náležitosti kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytnutí technickej služby v zmysle § 7 zákona 473/2005 Z.z. Objednávateľ je v prípade zrušenia objednávky povinný uhradiť dodávateľovi storno poplatok vo výške 60% z ceny objednávky. Dodávateľ po prijatí objednávky a preverení stavu vo výrobe oznámi objednávateľovi predpokladaný termín dodania objednaného tovaru.

V prípade ak klient nedodrží podmienky údržby a prevádzky zariadenia, prípadne si samovoľne vymení akýkoľvek bezpečnostný prvok na zariadení, alebo vykoná akýkoľvek neodborný zásah, spoločnosť EUROSAFE, s.r.o. nezodpovedá a nezaručuje deklarovanú bezpečnostnú (ohňovzdornú) triedu podľa EN 1143-1, EN 1143-2, EN 14450, NT FIRE 017, EN 1047-1. Pokiaľ by to bolo vykonané počas plynutia záručnej doby, tak prípadné reklamácie nebudú považované za záručné servisy. V prípade ak boli zariadenia vystavené nadmernej vlhkosti (vlkosť prostrednia je väčšia ako je štandard v interiéri bytov a domov), prípadné reklamácie nebudú považované za záručné servisy.

Táto objednávka môže obsahovať dôverné informácie, ktoré sú určené iba pre vyššie uvedeného adresáta. Pokiaľ nie ste adresátom objednávky, nie ste oprávnený objednávku, alebo jej obsah sprístupniť inej osobe, kopírovať, distribuovať alebo vykonať na jeho základe akékoľvek úkony.

Spoločnosť EUROSAFE s.r.o. vykonáva predaj, sťahovanie, montáž a kotvenie trezorov / trezorovej techniky v zmysle vydanej licencie na prevádzku technickej služby č. PT 001655.

Odoslať objednávku
Created by Ation