OBJEDNÁVKA TOVARU

Dátum / číslo

A. Objednávateľ

Meno / firma
IČO
IČ DPH
SK
  • SK
  • CZ
  • HU
  • AT
Kontaktná osoba
Telefón
E-mail
Ulica
Číslo
PSČ
Mesto

B. Dodacia adresa

Ulica
Číslo
PSČ
Mesto

C. Objednávka

Názov
Popis tovaru
Farba
Množstvo
+ Pridať položku

D. Poznámka k objednávke

Ak nám chcete zanechať poznámku týkajúcu sa Vašej objednávky, napíšte ju prosím sem

E. Termín dodávky

Požadovaný termín
Dokedy je možné vykonať dodávku
hod.
Dodanie tovaru je spoplatnené príplatkom po 17.00 hod. 30% a počas sobôt a nedieľ 50%

F. Spôsob platby

G. Spôsob dopravy

V zmysle platných noriem (STN EN1143-1) musí byť každý trezor (úschovný objekt, trezorová skriňa) s hmotnosťou menšou ako 1000 kg kotvený pevnostnou kotvou do stien alebo podlahy. V prípade neukotvenia trezoru strácajú platnosť príslušné certifikáty k trezoru!

Táto objednávka môže obsahovať dôverné informácie, ktoré sú určené iba pre vyššie uvedeného adresáta. Pokiaľ nie ste adresátom objednávky, nie ste oprávnený objednávku, alebo jej obsah sprístupniť inej osobe, kopírovať, distribuovať alebo vykonať na jej základe akékoľvek úkony.

Odoslaním / doručením sa objednávka stáva záväznou a objednávateľ je povinný v prípade zrušenia objednávky uhradiť dodávateľovi
storno poplatok vo výške 40% z ceny objednávky. Dodávateľ oznámi objednávateľovi termín dodania objednaného tovaru.

Odoslať objednávku
Created by Ation