REKLAMAČNÝ LIST

Dátum / číslo

A. Popis zariadenia

Typ zariadenia
Výrobca
Uzamykanie trezoru
   - I. zámok
-- vybrať --
 • cylindrická bezp. vložka
 • visací zámok
 • trezorový kľúč
 • mechanická kombinácia
 • elektronická kombinácia
 • biometria
 • žiadny
   - II. zámok
-- vybrať --
 • cylindrická bezp. vložka
 • visací zámok
 • trezorový kľúč
 • mechanická kombinácia
 • elektronická kombinácia
 • biometria
 • žiadny
Trezor kotvený
Výrobné číslo
Pripojte kópiu Záručného listu a faktúry alebo ich zašlite e-mailom prípadne poštou na horeuvedenú adresu.
(max. 2 súbory do 1 MB každý)
Nahrať dokument

B. Popis reklamácie

Popíšte reklamáciu alebo sťažnosť
Príčina reklamácie

C. Reklamáciu nahlásil

Meno / firma
IČO
IČ DPH
SK
 • SK
 • CZ
 • HU
 • AT
Kontaktná osoba
Telefón
E-mail
Ulica
Číslo
PSČ
Mesto

D. Adresa umiestnenia zariadenia

Ulica
Číslo
PSČ
Mesto

E. Návrh odstránenia reklamácie

Napíšte návrh odstránenia reklamácie alebo sťažnosti so stanovením termínu a zodpovednosti

Ak ste k reklamačnému listu nepripojili kópiu Záručného listu a faktúry, tak ich zašlite e-mailom alebo poštou na horeuvedenú adresu. Záruku možno uplatniť iba s riadne vyplneným potvrdeným záručným listom a platným dokladom o zakúpení tovaru! Akékoľvek opravy a zásahy počas plynutia záručnej doby môže vykonať iba poverená servisná osoba alebo spoločnosť.

Záruka sa nevzťahuje:

Odoslať reklamáciu
Created by Ation